Chào các bạn,
Nhat Nam không hài lòng với hệ thống trước nên đồi qua hệ thống này vì Nhat Nam thấy hệ thống này có vẻ dễ dùng hơn.
1 1 Bình luận 0 Chia Sẻ