Cách tải ảnh đại diện
Để tải ảnh đại diện cho hồ sơ của bạn, bạn làm theo các bước như sau: -Đăng nhập vào tài khoản -Nhấn vào "Trang cá nhân" của bạn", bên trên, có hình mũi tên hướng xuống -Nhìn bên trái có khung vuôn bên trái "Vòng thời gian", có ảnh của camera. -Nhấn...
0 0 Bình luận 0 Chia Sẻ