Thanh Nien Forum > Trung Tâm Điều Hành > Hướng dẫn sử dụng, Nội quy

 
  #21  
01-05-2014, 05:37 AM
mom123
Guest
 
: n/a

Nt nap tiên đung 2 lân thi bị trừ đúng 2 lần , đừng dại khờ mà tin vao nhưng cai nay , gơi tin.nhăn sai chi.là 1 lời biện minh cho 1 sư lừa đảo hoàn hảo mà thôi..
  #22  
06-05-2014, 03:40 PM
nguyensonqn80
Guest
 
: n/a

sao mình nhắn tin đúng cú pháp nhưng vẫn kg có điểm trong tài khoản, mà 6786 lại nhắn tin lại là ' tin nhắn sai cú pháp' trong khi đó tài khoản vẫn bị trừ 2 lần nhắn là 30k.
mình nhắn tin: KETBAN nguyensonqn80 và gửi 6786

nhưng trong tài khoản: nguyensonqn80 vẫn kg có điểm
  #23  
07-05-2014, 01:19 AM
nhatnam
Administrator
 
: Apr 2012
: 123

Nhật Nam sẵn sàng đối chấp với bất cứ thành viên nào nói là trang Thanhnien.com lừa đảo thành viên qua việc nhắn tin SMS nạp điểm. Nhat Nam đã cập nhật vào ngày 12 thang 2, 2014, thông báo kêu gọi thành viên không nạp điểm bằng cách nhắn tin SMS. Dịch vụ thu phí qua SMS Nhat Nam dùng để thu phí qua SMS là Nganluong.vn. Nhat Nam không hiểu sao dịch vụ đó không công bất cứ đồng nào khi có người nhắn tin theo cú pháp hướng dẫn trong chủ để này. Hơn nữa, hệ thống ThanhNien.com không có cách nào biết được khi có thành viên nạp thẻ. Vì thế, Nhat Nam đã cập nhật kêu gọi thành viên không nhắn tin sms nạp điểm. Bạn có thể liên hệ với nganluong.vn hỏi về vấn đề này nếu bạn không tin Nhat Nam.


Lư ý: Nhat Nam có liên lạc với hổ trợ viên bên Nganluong.vn về vấn đề này, và được trả lời là "không biết".


Thông tin thêm: Từ tháng 1, 2014 khi thành viên nhắn tin sms nạp điểm thì Nhat Nam không nhận được bất cứ đồng nào, và cũng từ lúc đó hệ thống thanhnien.com cũng không nhận được thông báo nào khi có thành viên nhắn tin sms nạp điểm và cũng vì thế mà hệ thống ThanhNien.com không thể biết đệ cộng điểm cho tài khoản của thanh viên nhắn tin sms nạp điểm. Nhat Nam lại liên lạc với bên hổ trợ viên của nganluong.vn và bên đó nói là sẻ cho bên kỹ thuật biết về vấn đề này.
  #24  
27-08-2016, 11:21 PM
gaubo
Guest
 
: n/a
Question Báo lỗi hệ thống.

Quản trị trang vui lòng kiểm tra giúp.
Tài khoản "gaubo" đã mấy ngày nay không thể trả lời tin nhắn cho bạn bè.
Vẫn nhận được tin từ: "nhatnamsj Thông báo nạp thẻ thành công Sat Aug 27, 2016 03:09:27 PM".
Đã báo cáo server administrator, [email protected] & [email protected].
Nhưng vẫn chưa thấy khắc phục & hồi âm.
Cám ơn rất nhiều.

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.

nhan tin nap diem, nhan tin ung h

« | »


- ThanhNien.com - - - -