#40  
28-07-2017, 01:51 PM
meosmile
Guest
 
: n/a

Xin chào, toi muốn hỏi ve quy dinh của trang nay là khi 2 ng nhan tin cho nhau, kg dc cho emai, so dien thoại. ... vay thi neu 2 ng nhan tin hen gặp nhau o 1 địa điểm nào đó thi co coi la dung quy dinh kg ? Hay la pham nội quy ?