#24  
27-08-2016, 11:21 PM
gaubo
Guest
 
: n/a
Question Báo lỗi hệ thống.

Quản trị trang vui lòng kiểm tra giúp.
Tài khoản "gaubo" đã mấy ngày nay không thể trả lời tin nhắn cho bạn bè.
Vẫn nhận được tin từ: "nhatnamsj Thông báo nạp thẻ thành công Sat Aug 27, 2016 03:09:27 PM".
Đã báo cáo server administrator, [email protected] & [email protected].
Nhưng vẫn chưa thấy khắc phục & hồi âm.
Cám ơn rất nhiều.

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.