#21  
01-05-2014, 05:37 AM
mom123
Guest
 
: n/a

Nt nap tiên đung 2 lân thi bị trừ đúng 2 lần , đừng dại khờ mà tin vao nhưng cai nay , gơi tin.nhăn sai chi.là 1 lời biện minh cho 1 sư lừa đảo hoàn hảo mà thôi..