Thanh Nien Forum


: : nhatnam
: Hướng dẫn sử dụng, Nội quy 15-03-2013, 07:33 AM
: 3
: 37.599
Nhat Nam đã kiểm tra và thấy hệ thống cấp điểm...

Nhat Nam đã kiểm tra và thấy hệ thống cấp điểm cho tài khoản của ban rồi, bạn vào "tin nhắn kết bạn" và sau đó nhấp vào "Nap thẻ" để xem thông tin thẻ nạp của bạn nhé.

Cam ơn bạn nhiều về sự ủng...
: Hướng dẫn sử dụng, Nội quy 11-03-2013, 08:22 PM
: 3
: 37.599
Hướng dẫn Kiểm tra điểm trong tài khoản tin nhắn

Kiểm tra điểm trong tài khoản tin nhắn và số lần nhắn tin bị trừ điểm:

- Vào http://www.thanhnien.com/ketban và đăng nhập vào nếu chưa đăng nhập.
- Nhấn vào "Tin nhắn kết ban".
- Nhấn vào "Nạp...

 


- ThanhNien.com - - - -