Để tải ảnh đại diện cho hồ sơ của bạn, bạn làm theo các bước như sau:

-Đăng nhập vào tài khoản

-Nhấn vào "Trang cá nhân" của bạn", bên trên, có hình mũi tên hướng xuống

-Nhìn bên trái có khung vuôn bên trái "Vòng thời gian", có ảnh của camera.

-Nhấn vào đó để chọn ảnh để tải lên

 

Sau khi tải lên xong bạn có thể chỉnh lại phần hiện thị của ảnh đại diện của bạn