• Sinh viên tại
  • Đã học Tài chính-Ngân Hàng tại Học viện tài chính
    Class of CQ55/19.02
  • Cư dân Hà Nội
  • Từ Hà Nội
  • Nữ
  • Độc thân
  • 05/09/1999
  • Được theo dõi bởi 8 người