Đăng nhập

Tài khoản

Mật khẩu

Tâm trạng của cacomnt

Trang nhà cacomnt » Tất cả tâm trạng
Phân loại theo thời gian
  1. cacomnt: "có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau" (Tố Hữu) (11-19 22:35) Trả lời