PDA

View Full Version : Thông báo, Thông tin liên hệ


  1. Trang ThanhNien.com chuyển thành Mạng xã hội
  2. Mạng xã hội ThanhNien.com vừa hoạt động
  3. Mục Tìm Bạn Bốn Phương Hoạt Động lại
  4. Hạn chế tin nhắn, giảm tin nhắn rác
  5. Quy Định Mới và Lợi ích của Thành Viên Nạp Thẻ
  6. Xin lỗi về việc nội dung trong tin nhắn và hồ sơ kết bạn không hiển thị
  7. Không có tin nhắn trúng thưởng từ ThanhNien.com
  8. Thông báo khu vực cộng đồng tạm thời ngưng hoạt động