Thông báo: Mục tìm bạn bốn phương được chuyển sang trang Ketban.com
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ qua email nhatnam20@hotmail.com

Vì công việc quá bận rộn, Nhat Nam không có thời gian chăm sóc trang ThanhNien.com. Nhat Nam mở bán đấu giá tên miền ThanhNien.com. Bạn nào muốn tham gia đấu giá tên miền này, liên hệ với Nhat Nam qua email nhatnam20@hotmail.com.
lưu ý: Giá khởi điểm đấu giá là 25 nghìn USD, và thời gian đấu giá là 3 tháng.
Copyright © 2010 ThanhNien.com - Thanh Nien, Tìm bạn bốn phương, tìm bạn chat

render time: 0.0038418769836426